Späť na zoznam
26. jún 2020
Aktuality

2x4 o slovnom hodnotení: Nepoužívajte ho ako nástroj vzájomného porovnávania medzi deťmi

Školský rok 2019/2020 je na spadnutie, zostáva nám posledných pár dní. Čaká aj vás slovné hodnotenie? Aké skúsenosti s ním majú účastníčky nášho projektu Škola inkluzionistov a konzultantky, ktoré ich projektom sprevádzali? Inšpirujte sa.

Aby sme nezabudli – začiatkom júna sme napísali aj krátky článok s tipmi ako hodnotiť slovne na základe jedného z našich online webinárov s riaditeľkou rozvoja Školy u Filipa Anetou Chlebničanovou a zástupkyňou pre druhý stupeň Evou Lašovou, poskytli nám aj konkrétne príklady slovných hodnotení z praxe.  Rozhovor s Anetou o tom, ako zvládli dištančné vzdelávanie a prečo v Škole u Filipa slovne hodnotia už roky, zase nájdete tu.

Monika Tomovčíková, učiteľka zo ZŠ Okružná v Michalovciach a účastníčka projektu Škola inkluzionistov, odpovedá na otázky:

 1. Máte už so slovným hodnotením skúsenosti alebo to bude vaše prvýkrát? 
 2. Koľkým žiakom budete na konci tohto školského roka vlastne odovzdávať slovné hodnotenie? 
 3. Bojíte sa niečoho pri slovnom hodnotení? Prekáža vám, že s ním budete mať viac práce ako s bežným známkovaním?
 4. Čím sa budete pri slovnom hodnotení riadiť? 

1. V roku 1998 som mala možnosť stráviť týždeň v Hradci Králové pozorovaním práce na rôznych základných školách. Slovné hodnotenie bolo pre nich úplne bežné, panie učiteľky ho kombinovali so sebahodnotením, deťom známky nechýbali. Bol to pre mňa prvý krok k prechodu od kvalifikácie k slovnému hodnoteniu. Školský rok 2000/2001, ani som si neuvedomila, že už oslavujem 20. výročie na škole, som s novými prvákmi začala bez známok. Metodicky mi pomáhali rôzne články v Učiteľských novinách a útla knižka Známka alebo slovo.

2. Slovne budem hodnotiť 13 žiakov prvého ročníka vo všetkých predmetoch. Kombinované hodnotenie ma čaká v jednej triede deviateho ročníka v predmete Poznaj svoje peniaze.

3. Teraz sa už nebojím, no keď som začínala, bolo to oveľa ťažšie. Rodičia a najmä deti prijali slovné hodnotenie pozitívne, kolegovia však nie. Bol to ťažký boj. Asi sa obávali, že to budú musieť robiť všetci. Vysvedčenie som ručne vypisovala 27 žiakom, potom opäť prepisovala do katalógových listov. Bolo to náročné na čas, ale bolo radosťou opísať polročnú prácu žiakov, vyzdvihnúť ich silné stránky, upozorniť v čom musia pridať. Potešilo ma, že sme sa opäť vrátili k slovnému hodnoteniu opisom, pretože hodnotenie štyrmi stupňami nebolo slovné hodnotenie. Teraz mi čas vypisovania skráti EduPage.

4. Útla knižka Známka alebo slovo má už stránky dosť ošúchané, ale je to môj verný pomocník. Pomáham si aj metodickou príručkou Slovné hodnotenie dobrým slovom. Informácie ako hodnotiť vyhľadávam aj v zahraničných publikáciách, napr. v Assessment of results of teaching. Pri hodnotení žiakov budem vychádzať nielen z vedomostí, ktoré si osvojili, ale, a to predovšetkým, z toho, aké zručnosti získali, ako dokážu využiť to, čo sa naučili, v živote. Ako sa učili navzájom, to voláme kooperatívne vyučovanie, ako si vedia pomáhať. Všetci sú úžasní, lebo aj napriek prekážkam krásne čítajú a vedia vyjadriť svoje predstavy písomne. U deviatakov pozornosť zameriam na prácu počas karantény, aplikáciu teoretických poznatkov v jednotlivých projektoch, ktoré spoločne realizovali. Nebudem hodnotiť vedomosti.​​​​​

Monika Tomovčíková, archív NDS

Lucia Kubíny, špeciálna pedagogička v Súkromnej základnej škole u Filipa v Banskej Bystrici a konzultantka projektu Škola inkluzionistov, odpovedá na otázku:

 1. ako slovne hodnotiť, respektíve, na čo si pri slovnom hodnotení dávať pozor a čomu sa, naopak, vyvarovať?

V prvom rade by som rada podporila učiteľov, ktorí sa na slovné hodnotenie odhodlali. Vnímam to ako veľký krok na ceste k novému pohľadu na hodnotenie. Zmysluplne napísané slovné hodnotenie by podľa mňa malo spĺňať nasledovné: 

 • slovné hodnotenie je napísané jazykom, ktorému dieťa rozumie – inak vyzerá vysvedčenie prvostupniara a inak vysvedčenie žiaka vyššieho ročníka,
 • odráža progres dieťaťa, popisuje, kam sa dieťa dokázalo dostať vo vzťahu ku vzdelávacím štandardom, napríklad slovami – zvládol si, vieš, dokázal si (príklad: orientuješ sa na mape Ázie, dokážeš upraviť lomený výraz)
 • môže obsahovať aj odporúčania pre dieťa, ktoré by mu v budúcnosti mohli pomôcť (príklad: pokús sa viac zapájať do diskusie na hodine)
 • nehodnotí osobnosť dieťaťa – namiesto spojenia „si šikovná“ môžu učitelia použiť výrazy „podarilo sa ti“, „dobre si spracovala tému“ a podobne
 • hodnotenie nie je nástrojom vzájomného porovnávania medzi deťmi

Všetkým učiteľom, ktorí sa rozhodli vykročiť na túto dobrodružnú cestu, prajem veľa síl! Ak bude pre vás náročné hľadať vhodné formulácie, pokúste sa predstaviť si sami seba v koži dieťaťa. Určite budete vedieť, čo by ste si na svojom vysvedčení radi prečítali.

Lucia Kubíny, archív NDS

Livia Muntágová, absolventka a konzultantka projektu Škola inkluzionistov, odpovedá na otázku:

 1. ako slovne hodnotiť, respektíve, na čo si pri slovnom hodnotení dávať pozor a čomu sa, naopak, vyvarovať?

Tlačivo vysvedčenia je dosť limitujúce, na rozpisovanie sa nie je miesto. To je na jednej strane dobre, ale na druhej strane je to náročné na úspornosť vyjadrenia.
Učiteľom preto odporúčam:

 • pochváliť to, čo dieťaťu išlo, či už to bola aktivita, pravidelnosť, precíznosť pri vypracovávaní zadaných úloh, nízka chybovosť, tvorivosť, vlastný názor či schopnosť syntézy viacerých poznatkov
 • pripojiť ocenenie niečoho jedinečného, napríklad výborne vypracovaný projekt, pomoc spolužiakom, prečítanú knihu, pútavú esej či slohovú prácu, umeleckú tvorbu
 • spomenúť možnosť ďalšieho napredovania, prípadne uviesť to, čomu sa má žiak viac venovať, napríklad upevniť násobilku, viac času venovať čítaniu, dbať na dôslednú sebakontrolu, pracovať systematicky a sústredene
 • na záver možno v krátkosti spomenúť progres, ktorý žiak v danom predmete urobil

Lívia Muntágová, archív NDS

Petra Lacková, učiteľka a špeciálna pedagogička na Základnej škole v Ždani, odpovedá na otázky:

 1. Máte už so slovným hodnotením skúsenosti alebo to bude vaše prvýkrát? 
 2. Koľkým žiakom budete na konci tohto školského roka vlastne odovzdávať slovné hodnotenie? 
 3. Bojíte sa niečoho pri slovnom hodnotení? Prekáža vám, že s ním budete mať viac práce ako s bežným známkovaním?
 4. Čím sa budete pri slovnom hodnotení riadiť?

1. Slovne som žiakov zvykla hodnotiť častejšie ako známkou, preto sa mi stávalo, že známok bolo pomenej. No robila som to doslovne slovne, nie v písomnej podobe. V písomnej podobe je to takto u nás prvýkrát a verím, že to tak aj zostane.

2. Slovne som tento školský rok hodnotila svojich žiakov  v špeciálnej triede. Po dohode na pedagogickej rade som slovne hodnotila predmety Slovenský jazyk a Matematika, zvyšok sme sa dohodli hodnotiť formou absolvoval/neabsolvoval.

3. Cítila som trošku nevýhodu v tom, že som nezbierala portfólio detí počas celého roka – nemyslím písomné práce, ale tie ich úspechy, ktoré som skrývala do žiackej knižky pod známkou.

4. Okrem toho, že som na túto tému absolvovala webináre, som sa rozhodla pri hodnotení riadiť srdcom. Oceniť snahu a nezameriavať sa na kvalitu.  Mnohokrát si človek neuvedomuje, že tá snaha a záujem, ktoré deti prejavia, je v podmienkach, v akých žijú, ten najväčší „darček“, ktorý nám môžu dať.  

Petra Lacková, archív NDS.

Terézia Drdulová, špeciálna pedagogička s viac ako 15 ročnou praxou a konzultantka projektu Škola inkluzionistov, odpovedá na otázku:

 1. ako slovne hodnotiť, respektíve, na čo si pri slovnom hodnotení dávať pozor a čomu sa, naopak, vyvarovať?

Odporúčam, aby si učitelia dali záležať na tom, aby slovné hodnotenie prinieslo radosť nielen deťom, ale aj učiteľom a rodičom. Jednoducho povedané a napísané – čo by potešilo vás ako rodičov, prečítať si o svojom dieťati? Asi každý rodič by sa rád dozvedel, čo sú silné stránky dieťaťa, v čom je dobré, čo zvládlo, v akých oblastiach urobilo pokrok. Vyzdvihnite mieru vynaloženého úsilia žiaka. Slovné hodnotenie by malo opomenúť porovnávanie žiaka s inými žiakmi. To určite neprináša žiadne pozitíva. 

Terézia Drdulová, archív NDS

Máša Orogváni, asistentka učiteľa a konzultantka projektu Škola inkluzionistov, odpovedá na otázku:

 1. ako slovne hodnotiť, respektíve, na čo si pri slovnom hodnotení dávať pozor a čomu sa, naopak, vyvarovať?

Slovné hodnotenie má veľký zmysel, my v praxi používame kombináciu slovného hodnotenia spolu so známkami. Nezľaknite sa toho, dá sa to, musíte sa na to, ak to robíte prvýkrát, pozrieť z opačnej strany – čo viete urobiť preto, aby ste to zvládli? Opisujte prácu detí, nehodnoťte ich. Možno by sa slovné hodnotenie ani nemuselo volať slovné hodnotenie, mätie nás to. Opíšte silné i slabšie stránky detí a neporovnávajte ich s druhými. 

Máša Orogváni, archív NDS