Späť na zoznam
3. máj 2021
Aktuality

Spustili sme výzvu na prihlasovanie do ďalšieho ročníka projektu Škola inkluzionistov

Od 3. mája 2021 hľadáme ďalšiu desiatku bežných základných škôl do “siete škôl na ceste k inklúzii”. V školskom roku 2021/22 však prichádzajú do projektu Škola inkluzionistov veľké zmeny.

Účastníkmi môžu byť po novom tímy pedagógov s podporou vedenia školy. Čaká ich ročný vzdelávací program vyskladaný na mieru potrebám pedagógov, vedenia a odborníkov priamo v školách. Stačí vyplniť prihlášku a vaša škola sa môže stať ďalšou základnou školou na ceste k inklúzii.

Projekt zahŕňa

 • intenzívny vzdelávací program vyskladaný podľa potrieb školy

 • prácu s inkluzívnym resp. odborným tímom a vedením školy

 • pravidelnú podporu konzultantom vzdelávania

 • spoluprácu so skúsenými lektormi a odborníkmi

 • sieťovanie podobne zmýšľajúcich kolegov z regiónu a celého Slovenska

 • možnosť účasti na online webinároch a iných sieťovacích podujatiach

Program je určený pre

 • bežné základné školy a ich odborný/inkluzívny/podporný tím
  • môžu ho tvoriť: psychológovia; špeciálni, sociálni či liečební pedagógovia; asistenti; učitelia a pod.
  • minimálne štvorčlenný tím
  • s podporou vedenia školy

Čo získate účasťou v projekte Škola inkluzionistov?

Ročný program je nastavený tak, aby sa zlepšovala celková klíma v škole, preto zahŕňa: 

 • vzdelávanie na mieru potrebám inkluzívneho resp. odborného tímu, pedagogického zboru a vedenia

 • dva povinné vzdelávacie workshopy realizované priamo vo vašej škole zamerané na inkluzívnu klímu, komunikáciu, hodnoty a tímovú prácu  (1 workshop = 5 hodín vrátane prestávok)

 • voliteľné vzdelávacie workshopy zamerané podľa potreby napríklad na podporu vedenia, rodičovskej komunity, asistentov, na mentoring, rôznorodé vzdelávacie prístupy alebo výučbu žiakov so ŠVVP, z marginalizovaných komunít či sociálne znevýhodneného prostredia, a iné

 • možnosť pozývať kolegov partnerských škôl v regióne na voliteľné workshopy (doplnenie počtu v prípade špecializovaných workshopov)

 • priestor na výmenu skúseností - v rámci exkurzií na školách, konferencie

 • konzultanta vzdelávania počas školského roka 2021/2022

 • miesto v sieti škôl na ceste k inklúzii z celého Slovenska

 • príležitosť zdieľať svoje skúsenosti s inými

 • možnosť učiť sa, ako učiť s ohľadom na rozmanité potreby žiakov v triede, škole

 • kvalitné podporné materiály pre svoju prax

 • inšpiratívne a podporujúce prostredie

 • kontakt so skúsenými lektormi

 • individuálne sieťovacie vzdelávanie pre zástupcu vedenia

 • informácie a inšpirácie na ďalší rozvoj školy v oblasti inklúzie

 • účasť na spoločných webinároch a online diskusiách v téme

Podľa čoho budeme vyberať účastnícke tímy?

 • rozhodujúca je motivácia a vízia tímu a školy realizovať zmenu smerom k inkluzívnemu vzdelávaniu 

 • dôležitý je záujem o odborný a osobnostný rozvoj každého prihláseného člena tímu

 • zaujíma nás aj počet žiakov so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia a ďalšími špeciálnymi vzdelávacími potrebami v škole

 • je pre nás kľúčové aby bolo do projektu aktívne zapojené vedenie školy a jeho odborní zamestnanci 

 • hľadáme školy rovnomerne rozmiestnené po celom Slovensku

Ako bude vyzerať výberový proces?

 • na základe prihlášok vyberieme 10 škôl, ktoré podľa názoru hodnotiacej komisie spĺňajú kritéria na zaradenie do projektu

 • následne sa uskutoční vstupný rozhovor s tímom a vedením školy, v rámci ktorého si dohodneme podmienky účasti v projekte

 • na základe potrieb a preferencií školy spoločne nastavíme vzdelávacie moduly na mieru.

Výzva na predkladanie prihlášok na školský rok 2021/2022 je otvorená od 3. mája do 13. júna 2021.

Prihláška...

Pripravili sme pre Vás aj odpovede na

Najčastejšie otázky...