Späť na zoznam
25. jún 2019
Príbehy dobrej praxe

Vznikla publikácia Sprievodca inkluzívneho vzdelávania

Pozeráte sa na krátkeho sprievodcu inkluzívneho vzdelávania, ktorý vznikol v bežnej štátnej základnej škole. Stretli sa tu ľudia, ktorí verili, že prijatie, otvorenosť, podpora a spolupráca pomáhajú všetkým deťom rásť bez rozdielu, či sa im darí v škole, alebo majú problémy s učením, či sa narodili s dobrým sluchom, alebo potrebujú načúvací prístroj, či majú milujúcich rodičov, alebo svojich rodičov nikdy nepoznali, či sa momentálne trápia s matematikou alebo vzťahmi v triede.

Navyše zdôrazňujú, že prijatie a podporu potrebujú nielen deti, ale aj oni sami – učitelia i rodičia. Za tvorbou tohto buletinu sú roky štúdia a vzdelávania, skúseností a skúšania nových prístupov so žiakmi a s kolegami, hodiny spoločných rozhovorov, výnimočných spoluprác, ale aj prešľapov a chýb. "Na nasledujúcich stranách nájdete podnetné princípy, zásady a tipy toho, čo už funguje v praxi a čo je užitočné a potrebné k tomu, aby školy mohli kráčať na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu," píšu autori Zuzana Krnáčová a Viktor Križo.

V publikácii sa dozviete okrem iného aj to, aké úlohy má vedenie školy, ako môže vyzerať spolupráca vedenia a zamestnancov, návody na tvorbu spoločnej vízie školy či ako podporovať vzájomné vzťahy medzi školami a okolím. Nechýbajú rady na vytváranie priestoru pre pravidelné vzdelávanie zamestnancov škôl, mentoring pre učiteľov, ale aj návody na vytváranie odborného tímu. Pre učiteľov zostavil tím autorov v spolupráci so ZŠ Dubová v Bratislave stručný prehľad, ako vyzerá práca učiteľa so žiakom aj to, ako vyzerá podpora žiaka v škole. Zahŕňa prístup k dieťaťu, facilitatívne a reflektívne učenie, vytváranie a podporu príležitostí pre medzigeneračné priateľstvá či využívanie inovatívnych foriem učenia. V rámci témy inkluzívneho vzdelávania sa autori zamerali na vytváranie príležitostí uplatnenia sa pre všetkých, schopnosť reflektovať i budovanie bezpečného prostredia. A ak máte stále obavy? Nastúpili ste podľa tvorcov na cestu k zmene.

  • Autormi sú liečebná pedagogička Zuzana Krnáčová a špeciálny pedagóg Viktor Križo. Spolupracovali s pedagogickým tímom ZŠ Dubová.

Prezrite si publikáciu v galérii alebo si ju môžete celú stiahnuť v PDF

Galéria