Späť na zoznam
4. máj 2020
Projekt Škola inkluzionistov

Tlačová správa: Základné školy môžu vzdelávať proinkluzívne, podporu majú v Nadácii pre deti Slovenska

Bratislava 4. mája 2020 -  Aj napriek nepriaznivej situácii spustila Nadácia pre deti Slovenska prihlasovanie do ďalšieho ročníka grantovo-vzdelávacieho projektu Škola inkluzionistov. Do siete 40 škôl na ceste k inklúzii sa môže pripojiť ďalších 20 priaznivcov inkluzívneho vzdelávania. Prostredníctvom online formulára sa za školu môžu prihlásiť asistenti, učitelia, špeciálni pedagógovia, psychológovia či riaditelia. Výzva na prihlásenie trvá do 14. júna.

Projekt ponúka zástupcom škôl ročný vzdelávací program, ktorý zahŕňa tri spoločné sieťovacie školenia, sprevádzanie odborníkom - konzultantom a v neposlednom rade finančný grant v hodnote do 1000€, na vzdelávacie účely pre účastníka a jeho kolegov. Tretí ročník grantovo-vzdelávacieho projektu Škola inkluzionistov realizuje Nadácia pre deti Slovenska opäť v rámci programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? Jeho cieľom je umožniť všetkým deťom vzdelávať sa v bežných základných školách so svojimi rovesníkmi. Či už sú to deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo zdravotným znevýhodnením. “Po dvojmesačnej izolácii a domácom vyučovaní sme o krok bližšie k vzdelávaniu detí s rozmanitými potrebami v bežných školách. Veríme, že po tom, ako sme vyskúšali nútený homeschooling všetci, bude situácia pre rodičov detí so ŠVVP alebo znevýhodnením oveľa jednoduchšia a stretnú sa v školách skôr s prijatím. Nadácia pre deti Slovenska je pripravená v školskom roku 2020/21 podporiť nových 20 škôl na ich ceste k zmene vo vzdelávaní,” hovorí Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

Účasťou v projekte Škola inkluzionistov získajú zástupcovia školy ročný intenzívny vzdelávací program, ktorý zahŕňa podporu a sprevádzanie regionálnym konzultantom, spoluprácu so skúseným odborným tímom, sieťovanie podobne zmýšľajúcich kolegov z celého Slovenska, ale aj kvalitné podporné materiály pre svoju prax či príležitosť zdieľať svoje skúsenosti. Účastníci z radov asistentov, učiteľov, špeciálnych, sociálnych a liečebných pedagógov, psychológov i riaditeľov sa budú učiť, ako učiť s ohľadom na rozmanité potreby žiakov v triede a škole. “Takýto typ podpory pre školy bol nový aj pre mňa. Spoznala som tu množstvo inšpiratívnych ľudí, veľa som sa naučila a stále sa učím. Stále viac však vnímam, akú nedostatočnú podporu školy majú od štátu a od spoločnosti. Učiteľom nesmierne chýba supervízna podpora v takom zmysle, ako ju majú ostatné pomáhajúce profesie. Aj to je téma, o ktorej v projekte hovoríme a chceli by sme to zmeniť,” približuje konzultantka projektu pre školy na východe Slovenska Zuzana Révészová.

Školy, ktoré sa doteraz rozhodli vydať na cestu inkluzívneho vzdelávania sa stali príkladom a inšpiráciou pre ďalších. Pravidelne do svojich škôl pozývajú kolegov a špecialistov, aby spoločne zdieľali dobrú prax. Záujemcovia o účasť v novom ročníku projektu sa môžu prihlásiť prostredníctvom formulára na www.ktochyba.sk. Vznik a rozvoj programu Kto chýba? finančne podporili hostia dobročinného Plesu v Opere, ktorého hostiteľom je spoločnosť Orange Slovensko. 
Prihlásenie do projektu Škola inkluzionistov