Späť na zoznam
25. február 2019
Vedeli ste, že…?

Zistili iní: To dá rozum: Opakovanie ročníka nie je pomoc, ale problém

Opakovanie je matkou múdrosti? Nie vždy je tomu tak. Určite to neplatí pri opakovaní ročníka. Vyplýva to z prieskumu iniciatívy To dá rozum, ktorá uvádza, že "mnohé výskumné zistenia poukazujú skôr na negatívne efekty tohto opatrenia. Opakovanie ročníka je z pohľadu rovnosti šancí problematická praktika." Čo sa ešte v článku dozviete?

Školský zákon hovorí, že žiak, ktorý dostal na konci druhého polroka na vysvedčení päťku (nedostatočný) alebo viac ako dve štvorky (neuspokojivý) z povinných vyučovacích predmetov, si musí daný ročník zopakovať. Podľa štatistík nie je na Slovensku takýchto prípadov veľa. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI) hovorí o 2,6% zo všetkých žiakov základných škôl v roku 2018. Nenechajme sa však zmiasť. Iniciatíva To dá rozum vysvetľuje, že výskyt takýchto prípadov nie je vysoký preto, že "je tu silne zavedená kultúra presúvania žiakov do rôznych typov škôl podľa školských výsledkov. Toto tvrdenie podporujú aj medzinárodné porovnania, podľa ktorých je na Slovensku najvyšší podiel detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzdelávaných oddelene od ostatnej populácie žiakov v základných školách v EÚ." 

Možno nikoho neprekvapí, že viac ako 60-percent žiakov (presne 61,4%), ktorí opakovali ročník, navštevuje základné školy na východnom Slovensku. "Kým napríklad v Žilinskom kraji má túto skúsenosť len 0,6 % žiakov základných škôl, v Košickom takmer 6 % a v Prešovskom takmer 4 %," uvádza To dá rozum vo svojom blogu na Denníku N. Prepadávanie žiakov na východe Slovenska ide podľa iniciatívy ruka v ruke s vysokým počtom preraďovania detí do špeciálnych škôl. 

Zaujímavým faktom však je, že väčšina slovenských učiteľov a učiteliek ZŠ považuje opakovanie ročníka za funkčnú pomoc. Vyplýva to z dotazníkového prieskumu To dá rozum. "Takmer 70 % opýtaných sa totiž v určitej miere stotožnilo s tvrdením, že ide o vhodný nástroj, ktorý pomáha žiakom dostať sa na úroveň svojich rovesníkov. Možnosť „úplne nesúhlasím“ zvolilo ani nie 5 percent z 1 396 opýtaných učiteľov a učiteliek," uvádza v texte To dá rozum. 

Aký vplyv môže mať opakovanie ročníka na detskú psychiku, jeho/jej  ďalší vývoj  a budúcnosť si prečítajte v článku To dá rozum. Celý blog, ktorý pripravila analytička projektu To dá rozum pre oblasť priestupnosti vzdelávania Katarína Vančíková, nájdete tu.

https://todarozum.sk/admin/files/file_586_1538469407.pdf

TO DÁ ROZUM: je projekt o výskume a odbornej diskusii v oblasti školstva na Slovensku. Identifikuje najväčšie problémy vo vzdelávaní, definuje novú víziu ako ucelenú zmenu školstva od predškolskej cez vysoké školy až po celoživotné vzdelávanie a nastaví kroky, ktorými bude možné víziu dosiahnuť. Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa.