Späť na zoznam
25. jún 2019
Príbehy dobrej praxe

Vznikla publikácia Sprievodca inkluzívneho vzdelávania

Pozeráte sa na krátkeho sprievodcu inkluzívneho vzdelávania, ktorý vznikol v bežnej štátnej základnej škole. Stretli sa tu ľudia, ktorí verili, že prijatie, otvorenosť, podpora a spolupráca pomáhajú všetkým deťom rásť bez rozdielu, či sa im darí v škole, alebo majú problémy s učením, či sa narodili s dobrým sluchom, alebo potrebujú načúvací prístroj, či majú milujúcich rodičov, alebo svojich rodičov nikdy nepoznali, či sa momentálne trápia s matematikou alebo vzťahmi v triede.

Navyše zdôrazňujú to, že prijatie a podporu potrebujú nielen deti, ale aj oni sami – učitelia i rodičia. Za tvorbou tohto buletinu sú roky štúdia a vzdelávania, skúseností a skúšania nových prístupov so žiakmi a s kolegami, hodiny spoločných rozhovorov, výnimočných spoluprác, ale aj prešľapov a chýb. Na nasledujúcich stranách nájdete podnetné princípy, zásady a tipy toho, čo už funguje v praxi a čo je užitočné a podporné k tomu, aby školy mohli kráčať na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu. Píšu autori zo ZŠ Dubová v Bratislave

 

V publikácii sa dozviete okrem iného aj aké úlohy má vedenie školy, ako môže vyzerať spolupráca vedenia a zamestnancov, návody na tvorbu spoločnej vízie školy či ako podporovať vzájomné vzťahy medzi školami a okolím. Nechýbajú rady na vytváranie priestoru pre pravidelné vzdelávanie zamestnancov škôl, mentoring pre učiteľov, ale aj návody na vytváranie odborného tímu. Pre učiteľov zostavil tím zo ZŠ Dubová stručný prehľad, ako vyzerá práca učiteľa so žiakom a podpora žiaka v škole. Zahŕňa prístup k dieťaťu, facilitatívne a reflektívne učenie, vytváranie a podporu príležitostí pre medzigeneračné priateľstvá či využívanie inovatívnych foriem učenia. V rámci témy inkluzívneho vzdelávania sa autori zamerali na vytváranie príležitostí uplatnenia sa pre všetkých, schopnosť reflektovať i budovanie bezpečného prostredia. A ak máte stále obavy? Nastúpili ste podľa tvorcov na cestu k zmene.

Autormi sú liečebná pedagogička Zuzana Krnáčová a učiteľ a špeciálny pedagóg Viktor Križo. Spolupracovali s pedagogickým tímom ZŠ Dubová.

Prezrite si publikáciu v galérii alebo si ju môžete kompletnú stiahnuť v pdf.

Galéria