Späť na zoznam
6. november 2019
Aktuality

Sumár udalostí: Učiteľom zdvihnú od januára 2020 platy, Slovensku hrozí za segregáciu rómskych detí žaloba na Súdnom dvore EÚ

Rozhodli sme sa, že vám každý mesiac od nového školského roka 2019/2020 prinesieme sumár tých najdôležitejších udalostí, ktoré by nám v školstve nemali ujsť. Prečítajte si októbrový sumár 3+1 udalostí, na ktoré by sme nemali zabudnúť.

1.

Pätina zo všetkých žiakov má špeciálne potreby, len 11 % detí so zdravotným znevýhodnením navštevuje bežnú základnú školu a o štyri percentá menej z nich chodí na strednú školu. 74 % všetkých žiakov sa stretlo s tým, že ich alebo ich spolužiakov učitelia ponižujú. Miest v materských školách je o desať percent menej ako detí, ktoré sú pripravené do nich nastúpiť. To je len hŕstka výsledkov rozsiahleho trojročného prieskumu o stave slovenského školstva projektu To dá rozum.

V tomto videu si môžete pozrieť sumár všetkých zistení prieskumu s prehľadnými tabuľkami a komentárom. Odporúčame si ho pozrieť celé. Nájdete v ňom zistenia týkajúce sa predškolskej prípravy a výchovy až po vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku.

2.

Druhý ročník súťaže učiteľov základných a stredných škôl s príznačným názvom Učiteľ Slovenska vyhral začiatkom októbra Peter Pallo zo Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej. „Na vyučovaní pre svojich žiakov pripravuje najrôznejšie aktivity. Zoznamuje ich s modernými technológiami, využíva však aj klasické pracovné zošity. Vyučovanie spestruje hrou na harmoniku a nezabúda ani na trávenie času uprostred krás oravskej prírody,“ napísali o ňom na portáli TASR o školstve.

O tom, ako Peter Pallo pracuje s deťmi z rôznych sociálnych skupín, rodinných pomerov či s rôznymi znevýhodneniami si môžete prečítať vo výbornom rozhovore s ním od redaktorky Denníka N, Denisy Gdovinovej tu.

3.

Pedagogickým a odborným zamestnancom v regionálnom školstve, učiteľom vysokých škôl, ale aj výskumným a vedeckým zamestnancom sa od januára 2020 zvýšia platy o desať percent. Kritické k tomuto kroku je však Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Zatiaľ čo rezort školstva tvrdí, že zvýšenie platov nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, samosprávy odhadujú, že dopad na výdavkovú časť rozpočtov miest a obcí bude v roku 2020 asi sedem miliónov eur.

Ministerstvo školstva tiež informovalo, že v budúcom roku bude hospodáriť s väčším balíkom financií, v tom sú už zahrnuté aj vyššie platy pre pedagógov či vedcov. Celkovo by rezort mal mať k dispozícii 1,58 miliardy eur, oproti roku 2019 je to nárast o približne 221 miliónov eur.

Na Slovensku stále nezaobchádzame s rómskymi žiakmi rovnako ako s tými z majority, diskriminujeme ich zaraďovaním do čisto rómskych tried, do tried pre deti s mentálnym postihnutím alebo rovno do špeciálnych škôl. Európska komisia na to Slovensko opäť upozorňuje. Ak do dvoch mesiacov neprijmeme opatrenia, podajú na nás žalobu na Súdny dvor Európskej únie. Na to, aby sme segregáciu a diskrimináciu menšín v rezorte školstva odstránili, však budeme potrebovať zmeny na úrovni školského zákona.

„Na Slovensku je neprimeraný podiel rómskych detí umiestňovaný do špeciálnych škôl alebo tried pre deti s mentálnym postihnutím a v hlavnom vzdelávacom prúde taktiež dochádza rôznymi spôsobmi k marginalizácii rómskych detí ich umiestňovaním do výhradne rómskych tried alebo škôl,“ uviedla Európska komisia vo svojom stanovisku k Slovensku.

„...zabezpečenie práva na vzdelanie je mimoriadne dôležité a kľúčové pre úspešný život a prosperitu nás všetkých, a o to viac, ak ide o deti z marginalizovaných skupín obyvateľstva,“ vyjadrila sa k téme aj ombudsmanka Mária Patakyová.