Späť na zoznam
27. september 2019
Projekt Škola inkluzionistov

Pilotný ročník programu “Kto chýba?”

Program inkluzívneho vzdelávania “Kto chýba?” Nadácie pre deti Slovenska, podporený výnosom z Plesu v opere, vznikol v januári 2018 s cieľom podporiť vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením v bežných školách.

Spolupráca priniesla pilotný ročník grantovo-vzdelávacieho projektu Škola inkluzionistov, vznik informačného portálu Kto chýba? a množstvo verejných podujatí i vzdelávacích aktivít. Finančne program podporili hostia 18. dobročinného Plesu v opere sumou 254 620 Eur a jeho súčasťou bol finančný grant na skvalitnenie vzdelávacieho procesu na slovenských bežných základných školách tak, aby bol dostupný pre čo najviac detí. Určený bol na realizáciu malých projektov, ktoré školám pomohli uskutočniť aktivity na overenie teórie v praxi. 

 

Škola inkluzionistov či informačný portál ktochyba.sk patria medzi mnohé aktivity, ktoré môže Nadácia pre deti Slovenska realizovať vďaka Plesu v opere. V snahe pomôcť vzdelávaniu detí so zdravotným znevýhodnením je to len začiatok. Naďalej platí, že súčasný vzdelávací systém neumožňuje na školách vytvárať flexibilné vzdelávacie prostredie, ktoré by bez problémov dokázalo absorbovať väčší počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rámci individuálnej integrácie. Dobročinný Ples v opere pokračuje v podpore tejto dôležitej celospoločenskej problematiky aj naďalej, svojim výťažkom opäť prispel Nadácii pre deti Slovenska a Koalícii pre deti Slovensko na aktivity pre školský rok 2019/2020. Za pomoc a podporu ďakujeme.

 

STIAHNUŤ VÝROČNÚ SPRÁVU