Späť na zoznam
1. september 2019
Projekt Škola inkluzionistov

Otvorili sme nový ročník projektu Škola inkluzionistov

Dvadsať učiteľov, špeciálnych a sociálnych pedagógov, asistentov a riaditeľov odštartovalo účasť v grantovo-vzdelávacom projekte Škola inkluzionistov prvým vzdelávacím workshopom. So svojimi konzultantmi na nasledujúci školský rok sa po prvýkrát stretli v Penzióne Sidorovo pri Ružomberku. 

Na prelome augusta a septembra strávili inkluzionisti štyri dni trénovaním osobných zručností, mentoringových schopností a dokonca si vyskúšali aj efektívne vyučovanie. Štvorica externých odborných lektorov im ponúkla osobné skúsenosti a zážitky doplnené o návody využiteľné v každodennej praxi. Striedali ich bloky s odborníkmi spomedzi tohtoročných konzultantov projektu. 

Lektorka Martina Vagačová, ktorá sa venuje vzdelávaniu, individuálnemu poradenstvu vo výchove a pravidelne prednáša o výchovných problémoch, predstavila účastníkom Efektívne vyučovanie. V praktickom bloku si na príkladoch spoločne vyskúšali rôzne overené postupy. Okrem toho, že Martina vytvára priestor a príležitosti pre učenie, zdieľanie a praktický rozvoj postojov a zručností potrebných pre harmonický vzťah dospelého a dieťaťa, nezabúda na dôležitosť budovania kvalitného partnerského vzťahu v celom tomto procese. Vedie kurzy efektívneho rodičovstva, rodičovské kluby, semináre a prednášky o výchovných problémoch. Ani v týchto oblastiach nešetrila skúsenosťami a príhodami. S účastníkmi strávila úvodný deň tréningu a dokonca sa zapojila do spoločných aktivít. Na záver dňa čakal účastníkov teambuilding s koučkou, mentorkou a konzultantkou Michaelou Bubelíniovou. 

Konzultantka Zuzana Réveszová, odborníčka na tému inkluzívneho vzdelávania, vysvetlila inkluzionistom základné pojmy a osvetlila rozdiely medzi inklúziou, integráciou a segregáciou. Všetkým je už teraz jasné, že “inklúzia nie je ilúzia”. Druhou lektorkou bola špeciálna pedagogička, Feuerstein lektorka, Sindelar diagnostička, autorka stimulačných a korekčných programov Mirabilis pre pedagógov, špeciálnych pedagógov, školských psychológov a poradenských pracovníkov Svetlana Sithová. Riaditeľka v Súkromnom centre Mirabilis, ktoré sa venuje poradenstvu, terapiám a práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ponúkla účastníkom a ich konzultantom pohľad do života detí so ŠVVP. Praktické cvičenia striedali skúsenosti a zážitky z kurzov, táborov a individuálnych stretnutí. Následne mali účastníci možnosť zoznámiť sa s konzultantmi a nastaviť pravidlá ich spolupráce na celý školský rok.

Druhý deň kurzu absolvovali mentoringový tréning s učiteľom, mentorom, koučom, lektorom a spoluzakladateľom školy Felix Dávidom Králikom. Okrem odborníka z praxe je to zároveň bývalý reprezentant, medzinárodný rozhodca a tréner v šerme a navyše Bloger, autor niekoľkých metodík i jednej rozprávkovej knihy. Po krátkom a zároveň vtipnom úvode sa spolu vydali k postupom a konkrétnym krokom na ceste mentoringu. Dávid pracuje v n. o. LEAF ako mentor a supervízor v mentoringovom programe IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa), spolupracuje s viacerými organizáciami, ktoré sa na Slovensku venujú problematike vzdelávania (Indícia, Teach for Slovakia, Inštitút pre aktívne občianstvo, Komenského inštitút, Živica či STRATPOL…). Neskôr sa ku konzultantkám - absolventkám Lívii a Beáte pripojila alumni účastníčka Vlaďa Ďurčová z Pliešoviec. Každá z nich predstavila svoju skúsenosť v projekte Škola inkluzionistov a dokonca posunuli nováčikom zopár rád “ako prežiť v projekte”. Na záver programu poradila riaditeľka súkromnej základnej školy U Filipa v Banskej Bystrici Aneta Chlebničanová, ktorá riadi proces strategického rozvoja, ako môže fungovať komunikácia a spolupráca v inkluzívnej škole. Programová manažérka vzdelávacích programov a zároveň trénerka Vysoko efektívneho učenia ASK a rozvoja životných zručností sa tiež zaoberá rozvojom komunít priateľských k deťom. Inkluzionistov teraz čakajú pravidelné stretnutia s konzultantmi, plánovanie aktivít v rámci malých projektov, ale aj rôzne ďalšie vzdelávacie kurzy. Ďalší vzdelávacií workshop absolvujú začiatkom februára 2020.

Druhý ročník grantovo-vzelávacieho projektu Škola inkluzionistov je opäť zameraný na rozvoj zručností účastníkov v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Konzultanti si ako jeden z cieľov určili identifikovanie východiskovej situácie na škole a hľadanie ciest, ako prispôsobiť jej fungovanie konkrétnym potrebám. Finančný grant na malé projekty pre školy je príspevkom na potreby vzdelávania účastníka a jeho pedagogických kolegov. Na ich realizáciu získava každá škola grant v maximálnej výške 1 000 Eur.

 

Galéria