Späť na zoznam
2. august 2019
Projekt Škola inkluzionistov

Druhý ročník projektu Škola inkluzionistov má svojich 20 účastníkov

Nadácia pre deti Slovenska spúšťa vďaka štedrej podpore hostí 19. ročníka dobročinného Plesu v opere druhý ročník grantovo – vzdelávacieho projektu Škola inkluzionistov. Nových 20 účastníkov z našich slovenských škôl čaká ročný intenzívny vzdelávací kurz doplnený o individuálne konzultácie a podporu rozvoja inklúzie. Po tom, ako v školskom roku 2018/2019 zapojili do programu 20 základných škôl, pripájajú do siete na ceste k inklúzii ďalších 20. Projekt Škola inkluzionistov tak za dva roky vytvorí sieť 40-tich škôl, pripravených pracovať, v rámci svojich možností, so žiakmi na základe ich individuálnych vzdelávacích potrieb.

Spomedzi viac ako štyroch desiatok záujemcov vybrali zástupcovia realizátora projektu Nadácie pre deti Slovenska a partnera Plesu v opere 20 účastníkov pre školský rok 2019/20. Uchádzači z celého Slovenska sa tentoraz hlásili do grantovo – vzdelávacieho projektu, ktorého cieľom je najmä rozvoj zručností účastníkov, identifikovanie východiskovej situácie na škole a hľadanie ciest, ako prispôsobiť jej fungovanie konkrétnym potrebám. Tohtoročný finančný grant na malé projekty pre školy si kladie za podmienku využiť príspevok na potreby vzdelávania účastníka a jeho pedagogických kolegov. Na realizáciu získava každá škola grant v maximálnej výške 1 000 Eur.

Do výberu 20 nových inkluzionistov sa podarilo dostať zástupcom zo škôl: Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul v Leviciach, ZŠ s MŠ Brehy, ZŠ Kataríny Brúderovej z Bratislavy, Základná škola Lozorno, ZŠ A.Felcána z Hlohovca, Základná škola Okružná z Michaloviec, ZŠ Postupimská z Košíc, Základná škola zo Ždane, ZŠ ČSA z Moldavy nad Bodvou, ZŠ Kúpeľná z Prešova, Súkromná základná škola s materskou školou DSA z Lučenca, ZŠ SNP z Humenného, Základná škola s materskou školou Ľubeľa, ZŠ Kvačany z Liptovskej Sielnice, ZŠ Námestie mladosti zo Žiliny, ZŠ J.J.Thurzu z Detvy, Základná škola s materskou školou z Nemeckj, ZŠ NARNIA z Banskej Bystrice, Základná škola z Lehoty pod Vtáčnikom a Piaristická spojená škola F.Hanáka z Prievidze.

Školy, s ktorými pracovali v pilotnom ročníku však nehádžu cez palubu. Pomoc pre viaceré z nich im umožnila, aby inkluzívny prístup prijali, ako základnú stratégiu vo vzdelávaní. Týmto školám sa budú venovať aj naďalej a ako modelové školy môžu poslúžiť, ako príklad dobrej praxe, nielen pre program inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? Do výberu takzvaných alumni škôl sa dostali tieto školy: ZŠ a MŠ Pliešovce, Spojená škola Dudince, ZŠ a MŠ Smolenice, ZŠ Komenského ulica v Seredi, ZŠ a MŠ J. Hollého v Pobedime, ZŠ UL. A. Stodolu v Martine, ZŠ Turnianska v Bratislave, ZŠ Karloveská v Bratislave, ZŠ v Záhradnom a ZŠ s MŠ M. R. Štefánika v Budimíre.

Aj tentoraz získa každá zapojená škola nového ročníka i tie z alumni programu regionálneho konzultanta na obdobie jedného školského roka, ktorý školu prevedie procesom inklúzie. Niektoré konzultantky z pilotného ročníka pokračujú iba so školami v alumni programe, tie ostatné si rozdelili účastníkov nového ročníka. Vzhľadom k navýšeniu počtu škôl v projekte však tím konzultantov doplnili štyri nové konzultantky a dokonca jeden konzultant. Úspešnosť pilotného ročníka projektu Škola inkluzionistov potvrdzujú aj dve absolventky Lívia Muntágová a Beáta Likeová, ktoré sa tento rok pripoja k tímu konzultantov. 

Projekt Škola inkluzionistov odštartuje prvý vzdelávací workshop na prelome augusta a septembra 2019. O jeho programe, hosťoch a lektoroch sa môžete dočítať na stránke ktochyba.sk.

 

Čoskoro predstavíme aj samotných účastníkov a ich školy.

Sledujte NOVINKY