Späť na zoznam
13. november 2019
Knižnica inklúzie

Knižnica inklúzie: Dnes odporúča špeciálna pedagogička Janka Kružliaková

Ste učiteľ, špeciálny pedagóg, psychológ alebo rodič dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami? V našej rubrike Knižnica inklúzie vždy dostanete dobré odporúčania na zdroje, ktoré vám pri práci a živote s nimi možno posunú obzory o kúsok ďalej. Ďalšou respondentkou s ľahkým čítaním o ťažkých témach je špeciálna pedagogička Janka Kružliaková.

Janka Kružliaková je špeciálna a predškolská pedagogička, vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave pracuje s integrovanou skupinou detí v predškolskom veku. Čiastočne pracuje s detičkami aj v poradni, no individuálne. Zaoberá sa Feuersteinovou inštrumentálnou metódou učenia sa.  Je to ďalšia zážitková forma efektívneho učenia, ktorá napríklad pomáha deťom, ktoré nevedia aplikovať naučené poznatky v praxi alebo si ich jednoducho nedokážu zapamätať. Skúsime Janku prehovoriť, aby nám o tejto metóde porozprávala viac v osobnom rozhovore.

Nateraz vám však Janka odporúča prečítať si niekoľko kníh, napríklad knihu Vychovávame děti a rosteme  s nimi:

Knihy, ktoré odporúčam, pre mňa patria do tejto knižnice, lebo populárnym spôsobom ukazujú ako jednoducho môžeme pristupovať k problémom vo výchove, ako hľadať cesty, ako komunikovať s deťmi v škole, doma, kdekoľvek – len nech sme v tom  obaja – dieťa a ja, dospelák.

Mojou obľúbenou knihou, ku ktorej sa často vraciam, je kniha Vychovávame děti a rosteme  s nimi od Naomi Aldortovej. Pani doktorka Aldortová je americká rodinná poradkyňa a terapeutka. V tejto knihe vždy nájdem návody ako zvládnuť svoje aj detské správanie v triede či v rodine. Je plná situácií a príkladov, ktoré každý učiteľ či rodič musia zvládať každý deň. Ukazuje, ako pracovať so svojimi emóciami i emóciami dieťaťa tak, aby deň začal a skončil v čo najväčšej pohode.

Ukazuje nám, že jednoduchou zmenou komunikačných stratégií a nácvikom zručností dokážeme my dospeláci uľahčiť život všetkým okolo nás. Predkladá stratégie ako pracovať s detskou agresivitou i autoagresivitou, ako porozumieť, prečo sa dieťa správa tak, ako sa správa. Zároveň nám ukazuje, že väčšina negatívneho, čo sa v triede či v rodine deje, je jednoduchým odrazom toho, ako sa správame a komunikujeme my sami.

Janka radí prečítať si aj knihu Desať vecí, ktoré by každé dieťa s autizmom  chcelo, aby ste vedeli:

Druhou knihou, ktorú určite odporúčam, je Desať vecí, ktoré by každé dieťa s autizmom  chcelo, aby ste vedeli od Ellen Notbohm. Kníh o autizme je mnoho a detí s rôznymi druhmi z autistického spektra je v školách stále viac. Táto kniha s náznakom humoru každému vysvetľuje, ako vníma a cíti dieťa s autizmom. Po jej prečítaní síce nebudeme vedieť prečo ani kedy autizmus vzniká, ale získame obraz v akom svete autista žije a čo by nám, učiteľom, mohlo pomôcť zvládnuť situácie, ktoré bude prinášať spoločný život s dieťaťom s autizmom práve v škole.

V škole začíname učiť matematiku počítaním na prstoch. V tejto knihe v desiatich kapitolách, ktoré sú zastúpené práve poradím prstov, získa čitateľ informácie nie o diagnóze ako takej, ale o tom, ako sa dieťa cíti, čo cíti, ako vníma, premýšľa a či rozumie alebo nerozumie svetu okolo seba. Číta sa ľahko, aj keď je vlastne o ťažkej téme.

Zimné prázdniny snáď budú dosť dlhé aspoň na jednu z týchto publikácií...

Autor: Diana Burgerová