Späť na zoznam
17. január 2020
Knižnica inklúzie

Knižnica inklúzie: Aké majú deti vo vašej škole vzťahy? Možno vám na to odpovie táto publikácia

Aký typ učiteľa ste – taký, čo rád len učí alebo sa s deťmi učíte hrou? A aké vzťahy majú medzi sebou deti vo vašej triede, vo vašej škole? V našej rubrike Knižnica inklúzie sme si pre vás opäť pripravili jeden tip, tentokrát na zlepšenie klímy vo vašej škole – publikáciu s názvom Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky. A je ich tam až 65!

Je to 130 stranová príručka v českom jazyku, ktorá vám pomôže zmapovať vzťahy vo vašej triede a v škole, určiť si ciele či zaviesť základné pravidlá, aby sa vaši žiaci lepšie poznali, lepšie spolu vychádzali a spolupracovali. Asi sa zhodneme na tom, že našou úlohou nie je len naučiť ich počítať, čítať, nájsť svetadiely a vymenovať hlavné mestá či odrecitovať báseň. Našou úlohou je naučiť ich v živote rešpektovať iných, dôv2erovať im a byť empatický. Ako oceniť svoje schopnosti, ale aj svojich spolužiakov a rovesníkov. Ak sa to naučia v mikrosvete triedy a školy, tieto návyky o to ľahšie uplatnia aj v živote.  

Ako uvádzajú autorky tejto knižky, Radka Šmejkalová a Katarína Schmidová, „vše závisí na institucionálních podmínkách, struktuře školy, nastavení vedení a jednotlivých učitelů a jejich ochotě tuto oblast u dětí podporovat a rozvíjet“. Ukážme si teda aspoň dva spôsoby, ktoré vám ponúka táto publikácia – Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky. Stiahnuť si ju môžete TU.

  1. Prívlastok pred menom

Cieľom tejto aktivity je podporiť zoznámenie nových žiakov s triedou či pravidelné oslovovanie sa krstnými menami. Úlohou všetkých žiakov bude predstaviť sa jeden za druhým všetkým ostatným neštandardným spôsobom. Okrem svojho mena k nemu pridajú prívlastok, ktorý ich pozitívne charakterizuje a zároveň sa začína na rovnaké písmenko ako ich krstné meno. Napríklad Rázna Radka, uvádzajú príklad autorky. Každý ďalší žiak to už bude mať ťažšie, musí pred svojím menom a prívlastkom zopakovať mená a prívlastky všetkých predchádzajúcich spolužiakov. Niekto bude mať problém vymyslieť si prívlastok, niekto sa bude hanbiť, vy a ostatní mu v tom však môžete pomôcť – aký/á je a čo ho/ju vystihuje? A ktorý prívlastok vás najviac zaujal a prečo? Dozvedeli ste sa o žiakoch/spolužiakoch niečo nové?

  1. Abeceda

Táto aktivita a za úlohu ukázať vám, ako dokážu deti v skupinách pracovať a ako si dokážu rozdeliť úlohy v skupine, v čom viazne ich komunikácia, či aké sú ich silné stránky. Kto je líder a kto má logické myslenie? Kto si s kým nesadol a prečo? Úloha je jednoduchá – rozdeľte žiakov do skupín po piatich, ich úlohou bude zhromaždiť v čo najkratšom čase predmety, ktoré nájdu v triede, vedľa seba podľa abecedy. Vyhrá tá skupina, ktorá najrýchlejšie splní zadanie. Diskutujte, kto našiel najzaujímavejší predmet, ktoré písmenko bolo najťažšie, akú zvolili stratégiu deti v jednotlivých skupinách?

 

Veľa šťastia!

Diana Burgerová