Aktuality / ŠPORT

Paťo nemá vyvinuté končatiny na pravej strane tela, to mu však nebráni venovať sa športu

Patrik Hrebeňár pochádza spod Tatier, z dedinky Ľubica. Má 22 rokov, ale ako sám tvrdí, vek nie je podstatný – najdôležitejšie je, ako sa človek cíti. Študuje na Katedre žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Je mimoriadne vnímavým, skromným a pozitívne naladeným človekom.

Čítať viac

Kategórie


Tags

zobraziť viac