Prihláška do Školy inkluzionistov

 1. Ste otvorená/ý zmene? Alebo potrebujete inšpiráciu a motiváciu? Či zlepšiť svoje pedagogické zručnosti a kompetencie?
 2. Máte neustále množstvo otázok, ako učiť lepšie a rozvíjať potenciál každého dieťaťa v triede? Nedostávate však odpovede?
 3. Hľadáte podobne zmýšľajúcich kolegov z celého Slovenska?
 4. Veríte, že aj Vaša škola môže byť školou pre všetky deti? Alebo chcete vedieť, ako vytvoriť v škole prostredie podporujúce inklúziu?
 5. Potrebujete jednoducho dobiť “školské” baterky?

 

 

Ak ste odpovedali aspoň raz áno, tak Škola inkluzionistov je určená aj pre Vás. Projekt je postavený tak, aby ste sa stali lepším v tom, čo robíte. Ponúkame Vám:

 • sériu troch vzdelávacích workshopov s tímom expertov na vzdelávanie, 
 • jedno sieťovacie podujatie pre školy v sieti na ceste k inklúzii, 
 • finančnú podporu pre školu prostredníctvom grantu zameraného na podporu inkluzívneho vzdelávania na Vašej škole 
 • a odborného konzultanta pre Vás a Vašu školu na obdobie jedného školského roka.

Čo získate účasťou v projekte Škola inkluzionistov?

 

OSOBA, KTORÁ ŠKOLU DO PROJEKTU PRIHLÁSI A BUDE JU PROCESOM INKLÚZIE VIESŤ ZÍSKA

 • účasť na troch intenzívnych vzdelávacích workshopoch (august-november-apríl) s tímom expertov na vzdelávanie
 • účasť na sieťovacom podujatí s rovnako zmýšľajúcimi 40 školami a odborníkmi
 • možnosť výmeny skúseností v rámci exkurzie na školách
 • regionálneho konzultanta počas celého školského roka 2020/2021
 • miesto vo výnimočnej skupine škôl na ceste k inklúzii z celého Slovenska
 • príležitosť zdieľať svoje skúsenosti s inými
 • možnosť učiť sa, ako učiť s ohľadom na rozmanité potreby žiakov v triede, škole
 • kvalitné podporné materiály pre svoju prax
 • inšpiratívne a podporujúce prostredie
 • kontakt so skúsenými odborníkmi a odborníčkami

A VAŠA ŠKOLA ZÍSKA
 

 • možnosť získať podporu až do výšky 1 000 € na aktivity na podporu inkluzívneho vzdelávania (napríklad tréningy, workshopy pre učiteľov, supervíziu, a. i.)
 • konzultanta počas celého školského roka, ktorý bude pracovať s celou školou
 • vzdelaného absolventa programu
 • informácie a inšpirácie na ďalší rozvoj školy v oblasti inklúzie

Ako bude vyzerať proces výberu škôl?

Výberový proces sa uskutoční v dvoch kolách:

 1. na základe prihlášok do projektu vyberieme 30 škôl, ktoré podľa názoru odbornej hodnotiacej komisie spĺňajú kritéria na zaradenie;
 2. po individuálnych rozhovoroch s vybranými školami (podľa možností – návšteva/telefonát), s možnými účastníkmi projektu a vedením ich škôl, vyberie odborná komisia 20 škôl, ktoré budú zaradené do projektu pre školský rok 2020/2021

 

Stále sa chcete prihlásiť?
Stačí vyplniť nasledujúci formulár.